Stimaţi clienţi! 

Vă prezentăm condițiile pentru prestarea serviciilor de etalonare care sunt stabilite în Laboratorul Metrologic ”Alex Sistem” 

Serviciile de etalonare sunt disponibile pentru orice client, dacă se respectă următoarele condiții: 

 1. Se etalonează numai mijloace de măsurare (în continuare MM)  curate, integre  şi în stare de bună funcţionare,  de preferință  fiind însoțite cu documentaţia de exploatare (paşaport, instrucţiunea de exploatare, ghidul utilizătorului) și, dacă este disponibil, certificatul de etalonare emis anterior.
 2. Etalonarea  greutăților se îndeplinește numai în laborator, aparatelor de cîntărit numai la client. Dacă clientul va insista ca etalonarea aparatelor de cîntărit să fie îndeplinită în laborator, despre acestă solicitare se va  nota în certificatul de etalonare.
 3. Pentru identificarea corectă a aparatelor de cîntărit , examinarea condițiilor în care se va  îndeplini etalonarea și determinarea volumului de lucrări, laboratorul poate îndeplini o evaluare preliminară la locul de funcționare a obiectului de etalonat.
 4. Laboratorul nu oferă servicii de reparație a obiectelor de etalonat. Cu așa comenzi clientul trebuie să se adreseze în centrele de deservire. La solicitarea clientului poate fi comandată pregătirea greutăților către etalonare.
 5. Testările de etalonare se îndeplinesc în volumul standard descris în procedurile de etalonare sau clientul poate specifica cerințele sale, dacă acestea nu contravin condițiilor stabilite pentru metodele de etalonare utilizate în laborator. 
 6. Pentru obiectul etalonat clientul poate  solicita o declarație de conformitate cu o cerință din un document normativ sau specificație . În acest caz clientul stabilește  regula de decizie a declarației  solicitate. Regula de decizie și declarația de conformitate se notează  în certificatul de etalonare.
 7. Dacă clientul este de acord cu condițiile de la 1-5, se întocmește cererea pentru prestarea serviciilor,  contractul de prestare a serviciilor sau contract-factura şi la necesitate contul de plată .  Pentru a evita situațiile de confuzie  la identificarea MM clientului  se recomandă de a prezenta anterior o specificație a obiectelor de etalonat.  Specificația trebuie să includă: denumirea clientului, informația de contact, rechizitile bancare (pentru persoanele juridice la prima adresare sau dacă au fost modificate),  denumirea MM, tipul/modificația (exact așa, cum sa indicat de producător  pe marcajul metrologic sau în documentația de exploatare), numărul de serie a MM, informații despre etalonările anterioare, la necesitate cerințele specifice stabilite de client.   
 8. Limita maximală de prestare a serviciilor este de 30 zile lucrătoare din momentul primirii confirmării pentru  achitarea plății.  Prestarea serviciilor poate fi replanificată,  dacă condițiile ambiante  nu sunt favorabile, în cazul  dificultăților de transportare a etaloanelor de lucru sau alte motive obiective. Laboratorul operativ informează clientul despre orice schimbări ale condițiilor de prestare a serviciilor.
 9. Costul serviciilor se calculează conform tarifelor aprobate de către directorul „ALEX SISTEM” SRL în vigoare la momentul întocmirii cererii și după caz include:
 • costul lucrărilor de etalonare  pentru un tip anumit  de MM( a se vedea Lista de preţuri );
 • costul pentru emiterea declarației de conformitate;
 • cheltuieli pentru  evaluarea  preliminară ;
 • cheltuieli pentru pregătirea  obiectelor de etalonat ;
 • cheltuieli de transport  tur-retur  pînă la locul unde va fi efectuată etalonarea;
 • cheltuieli pentru manipularea mecanizată a etaloanelor. 
 1. Cînd etalonarea se va îndeplini la client, acesta are următoarele obligațiuni:
 • să pună la dispoziţie personal auxiliar şi să ofere acces în încăperile unde se utilizează  MM;
 •  să acorde la necesitate depozitarea etaloanelor de lucru  şi a mijloacelor auxiliare și  să asigure integritatea lor, primind  acestea bunuri la păstrare sub răspundere pînă la finalizarea lucrărilor de etalonare și, dacă va fi cazul,  să acorde  în cantitatea necesară încărcături de balast.
 • Clientul trebuie să  mențină condițiile ambientale conform documentaţiei de exploatare şi/sau metodelor de măsurare pentru care se utilizează obiectul de etalonat. Dacă asemenea condiţii nu se vor respecta, despre acest fapt  se va nota în certificatul de etalonare. Laboratorul este în drept să suspende  etalonarea, dacă  îndeplinirea testărilor anterior negociate cu clientul  va fi indisponibilă. 
 1. În urma etalonării se emite certificatul de etalonare care actualmente se eliberează numai pe suport de hîrtie  reprezentantului autorizat de client  sau prin scrisori comandate.
 2. Dacă clentul va solicita etalonarea care nu este acoperită de acreditare pe certificatul de etalonare va lipsi simbolul acreditării.

 

Сu respect 

Şeful Laboratorului Metrologic  ”Alex Sistem” SRL

Tatiana Cioclea.

25.03.2021

Extinderea domeniului de acrediare

14.05.2021

Laboratorl de etalonări Alex Sixtem a extins domeniul de acrediare. Acum noi putem etalona greutăți de la 10 mg până la 500 g classa M1 și mai inferioară.