Activitatea Alex Sistem se conformă cu cerințele standardului internațional ISO / IEC 17025

А șaptea aniversare  Laboratorul  Metrologic„ALEX SISTEM“ va sărbători obținînd un alt obiectiv important pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate și creșterea încrederii în rezultatele măsurătorilor îndeplinite de noi. 

Confirmînd cu succes competența tehnică noi pe data de  19.07.2018 am primit certificatul de acreditare ca un laborator de etalonări, activitatea căruia se conformă cu cerințele standardului internațional ISO / IEC 17025 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări“ (ссылка на сертификат), devenind astfel primul laborator privat acreditat în Moldova pentru etalonatea:

- greutăților cu masa nominală de la 1 kg până la 2 tone;

- și aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, limita maximă de cântărire  până la 60 tone.

Având în vedere faptul că organismul de acreditare „MOLDAC“ din 2017 este semnatar al acordurilor de recunoaștere reciprocă ILAC MRA și EA BLA, care confirmă credibilitatea internațională și recunoașterea rezultatelor etalonărilor efectuate în laboratoarele acreditate, certificatele de etalonare emise de noi  pot fi recunoscute în 64  țări ale lumii, inclusiv țările UE.