Trasabilitate

Laboratorul Metrologic ”Alex Sistem”   a stabilit următoarea politică de trasabilitate a măsurărilor.

Utilizarea etaloanelor și echipamentelor de măsurat trasabilitatea cărorara la unităţile sistemului internaţional de măsură SI este permanent asigurată  prin intermediul ruteш neîntrerupte de etalonări efectuate în: 

1 - un Institut Naţional de Metrologie/ Institut Desemnat al cărui serviciu este adecvat pentru scopul intenţionat, este acoperit de Aranjamentul CIPM MRA și serviciile acoperite de CIPM MRA sunt specificate în Anexa C a BIPM KCDB  care include domeniul şi incertitudinea de măsurare pentru fiecare serviciu listat  sau 

2 - un laborator de etalonare acreditat ale cărui servicii sunt adecvate pentru scopul intenţionat  şi Organismul de Acreditare este acoperit de Aranjamentul ILAC (ILAC MRA) sau de Aranjamente Regionale recunoscute de ILAC sau 

3a - un Institut Naţional de Metrologie al cărui serviciu este adecvat pentru scopul intenţionat, dar nu este acoperit de CIPM MRA și pentru care nu există categorii de Capabilităţi de Măsurare şi Etalonare disponibile în CIPM MRA, dar care participă în comparări relevante CIPM MRA şi pentru care există dovezi de competenţă tehnică (Anexa B din KCDB), pentru cel puţin un CMC conex. 

Actualmente unitățile de măsură sunt preluate de la  Institutul Național de Metrologie din Germania PTB, Institutul Național de Metrologie din Moldova INM,  Centrul Metrologie Aplicată și Certificare din Moldova CMAC,  inclusiv noi asigurăm transmiterea unității de măsură și în mod intern. 

Schema de trasabilitate a unității de măsură a masei pentru serviciile de etalonare 

Schema de trasabilitate a unității de măsură a masei [kg] pentru serviciile de verificare metrologică

Extinderea domeniului de acrediare

14.05.2021

Laboratorl de etalonări Alex Sixtem a extins domeniul de acrediare. Acum noi putem etalona greutăți de la 10 mg până la 500 g classa M1 și mai inferioară.