Laboratorul Metrologic din cadrul S.R.L.  „ALEX SISTEM” şi-a început activitatea la 01 noiembrie 2011 și a fost primul laborator privat din Moldova organizat pentru efectuarea verificărilor metrologice  în domeniul măsurărilor de masă.Crearea şi deschiderea acestei subdiviziuni s-a realizat în cadrul procesului de armonizare a Sistemului Naţional de Metrologie cu cerinţele și tradițiile internaţionale.

Structura  Laboratorul Metrologic  include două sectoare :

  • Laboratorul de verificări metrologice (LVM);
  • Laboratorul de etalonări (LE).

Competenţa tehnică  și autoritatea legală a sectorului LVM ca un organism de inspecție imparțial (tip A) pentru efectuarea verificărilor metrologice  s-a confirmat prin acreditare și desemnare în Sistemul Național de Metrologie cu deținerea:

  • certificatului de accreditare nr. LVM – 004 valabil pînă la 13.02.2023;
  • certificatului de decemnare nr. SNM MD 014/015:2018 valabil pînă la 13.02.2023.

LVM oferă servicii de verificare metrologică pentru următorul sortiment de mijloace de măsurare legale:

  • aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată;
  • aparate de cîntărire în mers a autovehiculelor;
  • greutăți;
  • aparate/sisteme pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor. 

În iulie 2018 prin obținerea certificatului de acreditare nr. LE – 003 valabil pînă la 16.07.2022 sectorul  LE a devenit primul laborator  privat  din Moldova care și-a confirmat competența tehnică  pentru efectuarea etalonărilor în domeniul mase.

Actualmente  sectorul LE este capabil pentru oferirea serviciilor de etalonare pentru

  • greutățile  de la 10 mg la 2000 kg clasa M1, 20 kg clasa F2, inclusiv clasele mai inferioare și greutățile speciale;
  • aparatelor de cîntărit cu funcționare neautomată cu limita maximă de cîntărire pînă la 60 tone. 

În laborator este implementat și continuu îmbunătățit un sistem integrat de managment al  calității care corespunde prevederilor legislației în vigoare, cerințelor standardelor de referință, regulilor de acreditare, procedurilor de verificare metrologică și etalonare, fiind permanent asigurată trasabilitatea metrologică și validitatea rezultatelor raportate către client.

Extinderea domeniului de acrediare

14.05.2021

Laboratorl de etalonări Alex Sixtem a extins domeniul de acrediare. Acum noi putem etalona greutăți de la 10 mg până la 500 g classa M1 și mai inferioară.