AlexSistem LaboratoryLaboratorul de metrologie „Alex Sistem” S.R.L. prestează servicii de verificare a mijloacelor de măsurare a masei, care au fost incluse în sfera de autorizare. Echiparea tehnică a laboratorului permite verificarea aparatelor de cîntărire şi măsurat în intervalul de la 2 grame la 200 de tone.

Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale

Preț cu TVA

Aparate de cîntârit cu funcționare neautomată clasa superioară (balanțe de laborator)

900 lei

Aparate de cîntârit cu funcționare neautomată clasa medie și inferioară: 

 

-        mecanice pînă la 300 kg

150 lei

-        electronice pînă la 300 kg

200 lei

-        mecanice și electronice de la 300 kg pînă la 600 kg

600 lei

-        mecanice și electronice de la 600 kg pînă la 3 t

1200 lei

-        mecanice și electronice de la 3 t pînă la 5 t

2000 lei

-        bascule pentru automobile pînă la 60 t

2500lei

-        portabile

2500 lei

-        bascule pentru vagoane

2500 lei

Aparate de cîntărire în mers a autovehiculelor

10 000 lei

Greutăți  pînă la 20 kg inclusiv

100 lei

Greutăți  pînă la 2 t

200 lei

 

**Servicii de transportare șa manipulare

Preț cu TVA

Deplasare prin Chișinău cu autoturism tur-retur

150 lei

Deplasare în afara Chișinăului cu autoturism tur-retur

12 lei/km

Deplasare cu autovehicul tur-retur

28 lei/km

Manipularea mecanizată a etaloanelor

1000 lei/h

Costul serviciilor pentru deplasarea și manipularea vagoanelor de verificare metrologică se calculează luînd în considerație tarifele stabilite de Calea Ferată a Republicii Moldova.

 

Servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare a masei

Preț cu TVA

Balanțe etalon și comparatoare de mase

2000 lei

Balanțe de laborator

900 lei

Aprate de cîntărit cu funcționare neautomată pînă la 20 kg

500 lei

Aprate de cîntărit cu funcționare neautomată inclusiv în componența utilajului tehnologic:

 

-        pînă la 500 kg

1000 lei

-        peste 500 kg pînă la 5 t

1500 lei

-        peste 5 t pînă la 60 t

4000 lei

Greutăți cu masa nominală:

 

-        20 kg clasa F2

300 lei

-        de la 10 mg pînă la 500 mg clasele M1 și mai inferioare

120 lei

-        de la 1 g pînă la 20 kg clasele M1 și mai inferioare

200 lei

-        500 kg clasele M1 și mai inferioare

2000 lei

-        2000 kg clasele M1 și mai inferioare

2500 lei

Greutăți speciale cu masa nominală:

 

-        pînă la 10 kg

390 lei

-        peste la 10 kg pînă la 30 kg

780 lei

-        peste  30 kg pînă la 500 kg

2000 lei

-        2000 kg

2500 lei

Pregătirea greutăților către etalonare

50 lei

Evaluarea preventivă la locul de utilizare a aparatului de cîntărit

600 lei

Extinderea domeniului de acrediare

14.05.2021

Laboratorl de etalonări Alex Sixtem a extins domeniul de acrediare. Acum noi putem etalona greutăți de la 10 mg până la 500 g classa M1 și mai inferioară.