Stimaţi clienţi! 

Vă prezentăm condițiile pentru prestarea serviciilor de verificare metrologică care sunt stabilite în Laboratorul Metrologic ”Alex Sistem” 

Serviciile de verificare metrologică pot fi solicitate de persoanele fizice sau juridice care distribuie, utilizează, deservesc sau repară mijloacele de măsurare legale (în continuare MML). Laboratorul este disponibil pentru orice adresare, dacă se respectă următoarele condiții: 

 1. La  verificare se primesc  numai MML care întră  în domeniul de desemnare a Laboratorului, au trecut procedura de aprobare de model,  sunt incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare  sau acelea fabricate conform documentelor normative în vigoare  pînă în anul 1992 MML, precum și mijloacele de măsurare importate care  dispun de marcaj CE.   
 2. MML aflate în exploatare în RM, care nu au  deținut  aprobarea de model  la emiterea  ordinului MEC nr. 182 din 25.10.2010, dar au fost supuse, înainte de această  data  verificării metrologice inițiale se primesc la verificarea metrologică periodică sau după reparație,  dacă sunt însoțite de buletine de vrificare eliberate anterior și/sau  au aplicată amprenta marcajului metrologic de verificare/ au confirmarea autorității centrale de metrologie privind recunoașterea rezultatelor verificării metrologice/au aplicată amprenta mărcii metrologice de recunoaștere a rezultatelor verificărilor metrologice.   
 3. Se primesc  numai MML  curate, integre  şi în stare de bună funcţionare,  de preferință  fiind însoțite cu documentaţia de exploatare (paşaport, instrucţiunea de exploatare, ghidul utilizătorului) şi  ultimul buletin de verificare metrologică. Clienților se recomandă adresarea în centrele de deservire tehnică pentru pregătirea MML către verificare ( curațarea, ajustarea).
 4. La verificarea metrologică inţială poate fi solicitată copia descrierii de model a MML.
 5. Dacă MML  nu corespund condiţiilor din  pct. 1 – 3, clientului va fi refuzată  prestarea serviciilor de verificare metrologică.
 6. Dacă MML  corespund  pct. 1 - 3, se întocmește cererea pentru prestarea serviciilor metrologice,  contractul de prestare a serviciilor sau contract-factura şi la necesitate contul de plată .  Pentru a evita situațiile de confuzie  la identificarea MML clientului  se recomandă preventiv de a prezenta  o specificație a MML care urmează să fie verificate.  Specificația trebuie să includă: denumirea clientului, informația de contact, rechizitile bancare (pentru persoanele juridice la prima adresare sau dacă au fost modificate),  denumirea MML, tipul/modificația (exact așa, cum sa indicat de producător  pe marcajul metrologic sau în documentația de exploatare), numărul de serie a MML, informații privind verificarea metrologică precedentă.   
 7. Limita uzuală de prestare a serviciilor este de 5 zile lucrătoare din momentul primirii confirmării pentru  achitarea plății.  Durata maximă de prestare a serviciilor este de 30 zile lucrătoare.  Prestarea serviciilor poate fi replanificată,  dacă condițiile ambiante  nu sunt favorabile, în cazul  dificultăților de transportare a etaloanelor de lucru sau alte motive obiective. Laboratorul operativ informează clientul despre orice schimbări ale condițiilor de prestare a serviciilor.
 8. Costul serviciilor se calculează conform tarifelor aprobate de către directorul „ALEX SISTEM” SRL în vigoare la momentul întocmirii cererii și după caz include:
 • costul lucrărilor de verificare metrologică  pentru un tip anumit  de MML( a se vedea Lista de preţuri );
 • cheltuieli de transport  tur-retur  pînă la locul unde va fi efectuată verificarea;
 • cheltuieli pentru manipularea mecanizată a etaloanelor de lucru. 
 • Condițiile specifice se stipulează în contractul pentru prestarea serviciilor metrologice.
 1.  În funcție de constructivul MML și la solicitarea clientului  verificarea metrologică  se efectuează: 
 • în localul  laboratorului;
 • la client/ în locul instalării MML;
 • în localul laboratorului și la locul de exploatare a MML. 
 1. Cînd verificarea se va efecua la client, acesta este obligat:
 • să pună la dispoziţie personal auxiliar şi încăperi necesare pentru efectuarea verificării metrologice;
 •  să acorde, în caz de necesitate, depozitarea etaloanelor de lucru  şi mijloacelor auxiliare, ce aparţin laboratorului  pe durata stabilită de laborator, asigurînd integritatea lor;
 • să asigure  în cantitatea necesară încărcături de balast (ca regulă la verificarea metrologică a aparatelor de cîntărit vehicule și vagoane).
 • Clientul trebuie să asigure condiţiile de verificare conform documentaţiei de exploatare şi/sau documentului normativ pentru metoda de verificare. 
 • Dacă acestea condiţii nu sunt îndeplinite, laboratorul este în drept să suspende efectuarea verificării.  Clientului va fi propus de a asigura condiţiile stabilite sau de a deplasa MML în laborator, dacă este posibil.  Cheltuielile legate de replanificarea verificării din acest motiv duce clientul. 
 1. În cazul obținerii rezultatelor pozitive se eliberează buletinul de verificare metrologică, MML se sigilează conform schemei stabilite.
 2. În cazul rezultatelor negative MML nu se admite pentru utilizare și se eliberează buletinul de inutilizabilitate.
 3. La solicitare clienților se prezintă rapoartele de verificare metrologică. 

Tratarea reclamații

Buletinele de verificare metrologică pot fi verificate aici

Сu respect 

Şeful Laboratorului Metrologic  ”Alex Sistem” SRL

Tatiana Cioclea.

11.02.2019

Extinderea domeniului de acrediare

14.05.2021

Laboratorl de etalonări Alex Sixtem a extins domeniul de acrediare. Acum noi putem etalona greutăți de la 10 mg până la 500 g classa M1 și mai inferioară.